Využíváme pro sledování toků energií matematické modely, které porovnávají teoretické a skutečné spotřeby a srovnávají je s nastaveným optimem. Výstupem analýz je potenciál úspor. Hodnota vytvořená umělou inteligencí překročí náklady na provoz služby, protože jsou kontinuálně propojeny zařízení a procesy, které ovlivňují spotřebu energií. Získaná data jsou stále vyhodnocována a automaticky porovnávána, tak aby provoz technologických zařízení a objektů byl optimalizován. Výsledky jsou reportovány v reálném čase a přínos úsporných opatření a zásahů je zpracován do srozumitelných grafických reportů.

Energetický management

  • Provedeme analýzu efektivity zamýšleného řešení s využitím strojového učení a umělé inteligence
  • Vypracujeme analýzu proveditelnosti na konkrétní procesy
  • Zařídíme potřebný sběr dat a informací
  • Realizujeme implementaci
  • Zajistíme řízení energetických úspor
  • Provádíme dohled a pravidelná doporučení pro zákazníka