Energetický audit a posudek

Zajišťujeme a pracováváme posouzení/analýzu hospodaření s energiemi. Identifikujeme procesy, kde dochází ke ztrátám a navrhujeme opatření pro úsporu. Analýzu děláme vždy několika stupňovou.

  • Studie energetických úspor
  • Energetický audit
  • Energetický posudek pro potřeby zpracování dotace na úsporná energetická opatření
  • Energetický audit dle zákona 3/2020 sb.

Povinnost zpracovat energetický audit vyplývá ze zákona č. 3/2020 Sb., o hospodaření energií, jestliže spotřeby překračují zákonem stanovenou spotřebu energie, která je uvedena v prováděcí vyhlášce č. 480/2012 Sb.

Energetický audit musí zpracovat provozovatel, který dosáhne

  • 500 GJ celkové roční spotřeby energie jako složka státu, krajů, obcí nebo příspěvková organizace
  • 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie jako fyzická nebo právnická osoba
  • 700 GJ celkové roční spotřeby energie jako vlastník budov a areálů samostatně zásobovaných energií

Povinnosti pravidelného zpracování energetického auditu nastává jednou za 4 roky.

Výpočet úspory energie

  • Analýza potenciálu úspor daného energetického hospodářství
  • Optimalizace využití potenciálu úspor - návrh financování
  • Zpracování Energetických auditů a posudku dle vyhl. MPO č.140/2021.