Proč se s námi spojit

 • Úspora nákladů
 • Analýza stávajícího stavu
 • Návrh na energetická opatření
 • Analýza potenciálu úspor energetického hospodářství
 • Optimalizace financování dotací státu a EU
 • Zpracování Energetických auditů a posudků
 • Energetický posudek dle vyhl. MPO č.480/2012 Sb.
 • Příprava podkladů pro dotace na energetické projekty
 • On-line aplikace pro řízení energií, sběr dat a automatizace
 • Propojení dat o spotřebách s ekonomickými daty
 • Řízení a regulace energií umělou inteligencí
 • Využití obnovitelných zdrojů (OZE) a
  druhotných zdrojů energie (DZ)

Rozmanitost  a šíře projektů nás neustále posouvá kupředu. Učením se nových technologií a principů se "práce" stává velice zajímavou činností. Našim zákazníkům jsme schopni přinášet vždy přidanou hodnotu. Nerozlišujeme malé či velké projekty, vždy nám jde primárně o reálné úspory a proto jsou naše vztahy se zákazníky dlouhodobějších charakterů.

Oldřich Ryger, jednatel

Kdo jsme

Firma Al4ENERGIES s.r.o. byla založena v roce 2007 jako poradenská společnost zaměřená na poskytování služeb v oblasti dotačního managementu pro průmyslové a zpracovatelské podniky. Specializace společnosti vyústila do zajišťování služeb a o poradenskou práci pro malé a střední inovativní podniky. Firma pod názvem Konektor Inovací a Delta Ventures poskytovala zázemí pro rozvojové společnosti start-up zaměřené na digitalizaci a informatiku.

V roce 2020 se aktivity společnosti zaměřily na rozvoj vlastního portfolia služeb, které jsou zacílena poradenství a realizaci úspor energií nejen ve výrobních podnicích, ale také v průmyslových areálech, větších bytových komplexech, budovách státní správy či lokálních distribučních soustav. Strategie společnosti je zacílená na oblast automatického systému řízení hospodaření s energiemi prostřednictvím umělé inteligence.

Co chceme

Aktuálně a do budoucna víme, že je nezbytné se věnovat spotřebám energií a jejich optimalizaci. Cena energie výrazně ovlivňuje hospodaření s penězi. Je možné využívat různé energetické zdroje, od různých poskytovatelů nebo různé zdroje zelené energie. V rámci řízení společností, výrobních podniků, územních celků a státní správy i domácností jsou vynakládány velké finanční prostředky na přímé či nepřímé spotřeby energií. V rámci dlouhodobého plánování je zvyšující se cena energií jedním z klíčových témat pro její řízení, předvídatelnost nákladů v budoucím období či aktuální optimalizaci spotřeby. Úspora energie hned i v budoucnu je stále velké téma k řešení.

Lidé

Kmenoví zaměstnanci společnosti zajišťují veškeré odborné profese, přípravu a vedení zakázek včetně uvádění do provozu a následný servis.