Kombinujeme moderní zdroje energií, těžíme z jejich přínosů a tímto dosahujeme pro naše zákazníky finančních úspor. Návrh úspor je možné vždy rozšířit o různé programy financování, tyto prpogramy dokážou zkrátit ve většině případů dobu návratnosti až o polovinu času.

Technologická obměna je vždy navržena tak, aby bylo možno dosahováno reálných úspor. V průběhu realizace udržitelnosti dotačního titulu nebo bankovního úvěru, je možno sledovat návratnost zdrojů a účinnost realizovaných úsporných opatření. Kontrolní systém monitoruje a reguluje spotřeby tak, aby byly splněny monitorovací či průkazné ukazatele.

Automaticky sbíraná data o provozu jsou porovnávána s očekávanou úsporou. Automatický systém je vhodný pro implementaci IS0 50001 Energetický management.

Námi podporované technologie pro Eko Energie - Monitoringu úspor

 • Solární energie
 • Bateriová uložiště
 • Rekuperace
 • Kogenerace
 • Ostrovní systémy (i pro jednotlivé budovy)
 • Biomasa
 • Vzduchotechnika, klimatizace
 • Větrné elektrárny
 • Vodní elektrárny
 • Vodíkové hospodářství

IS0 50001 Energetický management

ISO 50001 pro systémy managementu hospodaření s energií Vám pomůže vyvinout systematický přístup k hospodaření s energií, jejímu získávání a využití. S pomocí ISO 50001 společnosti snižují spotřebu a náklady, a dále také závislost na externích dodavatelích energií, což v důsledku snižuje provozní rizika. Postupy standardu ISO 50001 se zaměřují výhradně na praktiky udržitelné energie a zavádí další četné požadavky nezahrnuté ve standardu ISO 14001.

Období pro přechod z ISO 50001: 2011 na ISO 50001: 2018 bylo prodlouženo do 21. února 2022.

ISO 50001:2018

Standard ISO 50001:2018, zveřejněný 21. srpna 2018, uvádí požadavky na proces založené na datech, který se zaměřuje na neustálé zlepšování hospodaření s energií. Certifikované organizace mají tři roky na přechod na revidovanou verzi. Doba pro přechod z ISO 50001:2011 na revidovaný standard ISO 50001:2018 byla prodloužena do 21. 2. 2022. 

Nejdůležitější změnou je zavedení přílohy SL struktury High-Level Structure, která zajišťuje kompatibilitu s dalšími standardy pro systémy managementu hospodaření s energiemi, včetně ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, což usnadňuje její integraci.

Nová verze standardu ISO 50001 vyžaduje, aby se organizace dívaly dále za vlastní energetické potřeby a uvážily, jaké existují externí požadavky a rizika. Rizika a příležitosti by měly být zvažovány v rámci vytváření strategického směru High-Level, aby byla zajištěna integrace principů hospodaření s energiemi do struktury organizace.

Standard ISO 50001:2018 přináší výraznější zaměření na neustálé zlepšování využití energií s větším zapojením vedení a zaměstnanců. Revidovaný standard by také měl přispět ke zvýšení účinnosti a snížení nákladů za energie, a tím umožnit organizacím snížit jejich environmentální dopad a zvýšit konkurenceschopnost.

Přínosy ISO 50001

 • Snížení nákladů za energie

Hospodaření s energiemi dle požadavků ISO 50001 snižuje spotřebu prostřednictvím strukturovaného monitorování použití energie, zvyšuje energetickou účinnost, a tím pomáhá podnikům šetřit.

 • Jméno značky

Certifikace dle ISO 50001 prokazuje Váš závazek k environmentální odpovědnosti prostřednictvím shody s místní energetickou legislativou a přispívá k neustálému zvyšování renomé Vaší značky.

 • Zvyšování účinnosti

Monitorování využití energií a jeho srovnávání s průmyslovými standardy pomáhá zajistit, že Váš podnik dosahuje optimální účinnosti v dlouhodobém horizontu.

 • Finanční úspory

Organizace často přehlíží potenciál zvyšování energetické účinnosti. Standard ISO 50001 tyto příležitosti zdůrazňuje, abyste mohli dosáhnout plného potenciálu Vašeho systému managementu hospodaření s energií.