Instalujeme měřící systém, které správně identifikují toky energií. Smart metering systémy jsou základem budoucího SmartGridu. Jsou založeny na sběru dat nejen z chytrých měřidel, výrobních strojů, technologií ve výrobě, ale také na korelaci s daty z ekonomických (ERP - Enterprise Recource Planning)) systémů. Data jsou koncentrována v softwarové aplikaci, které v reálném čase podává informace o reálných spotřebách energií. Tyto reálná data mohou být kombinována s ekonomický mi daty a tím získáváte finanční přehled o vlivu spotřeb energií na ekonomické výsledky firmy. Grafické výstupy a pohled na nasbíraná data je velkou inspirací k realizaci úspor.

Smart metering je vždy nutné rozlišovat na systém sbírající pouze informace nebo na systém, který provádí i automatické zásahy vedoucí k vyšším úsporám. Dle této logiky dochází k instalaci aplikace u Vás ve Vaší interní síti, nebo je možno zavést monitoring prostřednictvím cloudové aplikace.

Rozsah služeb chytrého měření spotřeby energií

  • Analýza stávajícího stavu
  • Analýza dat o spotřebách energií
  • Indikativní nabídka řešení na řízení energií
  • Detailní nabídka realizace
  • Implementace chytrého měření
  • Možnosti rozšiřování o další integrace s jinými daty případně využití strojového učení / umělé inteligence na vyhodnocování naměřených dat