ICT a sdílené služby - Digitální podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu do dotačního programu

ICT a sdílené služby – digitální podnik pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců

ICT a sdílené služby – digitální podnik umožní firmám čerpat dotace na nákup HW, SW a související technologie k digitalizaci firmy.

Dotace se různí dle velikosti podniku a regionu 40/50 % nebo 30/40 %, vybrané regiony 35/45 %, region Severozápad 60/50 %, vždy minimálně 1 mil. Kč.

Celkové náklady na digitalizaci budou minimálně  1,6 mil Kč

Příjem žádostí o dotaci: 15. 9. 2021 - 15. 11. 2021

Podporované aktivity

 • Podpora digitální transformace firmy - jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií, které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.
 • Logistické a skladové technologie - pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, NFC, čtečky QR kódů, rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí, sledování stavu zakázek atd.
 • Vnitropodniková konektivita - zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche a routery, headsety, šifrovací klíče, placené VPN atd).
 • Kybernetická bezpečnost - nezbytnou součástí IT řešení musí být opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a datové stability. Podporována je také systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti, včetně např. pořízení distribuované decentralizované databáze typu blockchain.
 • Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou je možno pořídit za cenu, která bude v souhrnu tvořit max. 20 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Koordinace při zavádění systému EPC

Zavádění energetických úspor ve firmách nemusí být jen řešením pro splnění legislativních povinností, ale i cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti. Evropská investiční banka (EIB) zavedla zvýhodněné financování energeticky úsporných projektů v České republice. Úvěrového program EuroEnergie navazuje na evropskou iniciativu PF4EE - Private Finance for Energy Efficiency (Soukromé finance pro energetickou účinnost), která přináší firmám snazší realizaci energetických úspor. Zdroje poskytuje ČMRZB za základě podmíněného úvěrového financování úspor v Praze i ostatních regionech..

Kromě Nové zelené úsporám, evropských fondů, programu Panel nebo klasického bankovního úvěru existuje další možností financování. Metoda Energy Performance Contracting (EPC) je nyní podporována v rámci dotací EU. Investiční a neinvestiční náklady projektu, vesměs modernizace průmyslových technologií nebo budov a jejich energetických technologických zařízení, které je nutno po několik let splácet, je možno hradit výhradně z dosažených úspor. Podmínkou je spolufinancování komerčním úvěrem nebo dotací.

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uspory-energie/

DOTACE

Evropská schválila pro následující období od roku 2021 prioritní oblasti investic do úspor s energiemi a dala vzniknout v rámci státního fondu životního prostředí nově agendě pod souhrnným názvem Modernizační fond.

Podpora investic

 • výroba a využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů
 • skladování energie
 • zlepšení energetické účinnosti
 • https://www.mzp.cz/cz/modernizacni_fond
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu aktivně podporuje energeticky úsporné podnikatelské projekty a snižování energetické náročnosti.
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK v rámci Prioritní osy 3, Specifického cíle 3.2 Úspory energie má několik programových opatření, které jsou cíleně zaměřena na úsporu energie.
 • Úspory energie
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Úspory SZT
 • Nízkouhlíkové techmologie
 • https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/