Poskytujeme odborné konzultace a zpracováváme projektové řešení pro zajištění energeticky efektivního řešení a regulaci spotřeb. Navrhujeme technická a technologická opatření, která optimalizují náklady na spotřebu energií.

Využíváme moderních technologií, které jsou propojeny s umělou inteligencí. Systémy založené na automatizaci či algoritmech umělé inteligence vyhodnocují rizika a jsou schopny předpovídat spotřebu energie, odhalovat anomálie ve spotřebách a mapovat procesy k reálným spotřebám.

Úpory energií

  • Analýza stávajícího stavu
  • Návrh na energetická opatření – potenciál úspor
  • Kontiunuelní sběr dat pro strojové učení či umělou inteligenci
  • Využití obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů energie
  • Zpracování energetického auditu