Flexibilita je termín přímo spojený s výrobou a spotřebou elektřiny. Elektřina není jediná komodita, kde je flexibilita ceněna, ale pro naše účely uvažujme flexibilitu vyplývající ze změny spotřeby a výroby elektřiny. S flexibilitou pracujeme od počátku využívání elektrické energie, a rozhodně to není nové téma posledních let.